KOMPLET Inwest

Zarząd i wspólnicy

Bartosz Granops

Bartosz Granops

wspólnik komplementariusz

Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej (3 letnie studia na Politechnice Poznańskiej). Doświadczenie zdobywał już podczas studiów magisterskich pracując w firmie Budimex gdzie kontynuował karierę również po ich ukończeniu. Biorąc udział w dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych początkowo jako kierownik robót następnie jako specjalista ds. przygotowania produkcji w 2007r. zdobył uprawnienia budowlane, które następnie zostały rozszerzone o obiekty zabytkowe. Uzyskał certyfikat zarządzania scenariuszami projektów Prince2 i auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001.  W 2008 r. dalsze doświadczenie zdobywał w firmie Komplet Inwest biorąc udział w projektach z sektora publicznego oraz prywatnego związanych z nadzorowaniem, zarządzaniem oraz koordynacją procesu inwestycyjnego. Od 2015r. wspólnie z Grzegorzem Prażanowskim  przejął zarządzanie spółką Komplet Inwest.

Z dbałością zajmuje się projektami, cechuje go profesjonalizm, wszechstronne doświadczenie zawodowe, z otwartością podchodzi do nowych wyzwań zawodowych.

Bartek prywatnie trenuje crossfit, uwielbia spływy kajakowe, w wolnych chwilach lubi czytać i chodzić na koncerty.

Grzegorz Prażanowski

wspólnik komplementariusz

Jest absolwentem Budownictwa, specjalność Konstrukcje Budowlane na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako Inżynier Budowy już od 5 roku studiów w firmie Skanska. Zdał z wyróżnieniem egzamin na uprawnienia budowlane. To utorowało mu drogę do bycia Inspektorem Nadzoru. Posiada certyfikaty ISO90001 oraz PRINCE 2 oraz certyfikat montera rusztowań ;).

Na różnorodnych projektach pogłębia swoją wiedzę zawodową, kieruje projektami komercyjnymi i publicznymi. Nadzoruje i koordynuje prace na obiektach nowych, a także tych objętych ochroną konserwatorską. Lubi nowe, ciekawe, nietypowe realizacje, w których może wykazywać się swoimi wszechstronnymi zdolnościami, umiejętnością organizacyjną, otwartością. To nasz firmowy „ogarniacz chaosu”.

Wartości zawodowo – merytoryczne stawia na równi z wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Zależy mu  na pozytywnych relacjach zarówno z Klientami jak również z pracownikami i współpracownikami. Wymaga wiele od siebie i tak samo wysoko stawia poprzeczkę innym. Grzegorz czerpie radość i satysfakcje z działalności w zakresie usług Project Managmentu. Jego celem jest dalszy rozwój marki Komplet Inwest – jednoznacznie postrzeganej przez pryzmat wysokiej jakości usług.

Prywatnie zapalony sportowiec – triatlonista amator, miłośnik zwierząt.

Bartosz Granops

wspólnik komplementariusz

Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej (3 letnie studia na Politechnice Poznańskiej). Doświadczenie zdobywał już podczas studiów magisterskich pracując w firmie Budimex gdzie kontynuował karierę również po ich ukończeniu. Biorąc udział w dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych początkowo jako kierownik robót następnie jako specjalista ds. przygotowania produkcji w 2007r. zdobył uprawnienia budowlane, które następnie zostały rozszerzone o obiekty zabytkowe. Uzyskał certyfikat zarządzania scenariuszami projektów Prince2 i auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001.  W 2008 r. dalsze doświadczenie zdobywał w firmie Komplet Inwest biorąc udział w projektach z sektora publicznego oraz prywatnego związanych z nadzorowaniem, zarządzaniem oraz koordynacją procesu inwestycyjnego. Od 2015r. wspólnie z Grzegorzem Prażanowskim  przejął zarządzanie spółką Komplet Inwest.

Z dbałością zajmuje się projektami, cechuje go profesjonalizm, wszechstronne doświadczenie zawodowe, z otwartością podchodzi do nowych wyzwań zawodowych.

Bartek prywatnie trenuje crossfit, uwielbia spływy kajakowe, w wolnych chwilach lubi czytać i chodzić na koncerty.

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.