Zarządzanie kosztami inwestycji

Nasza oferta

Zarządzanie kosztami inwestycji

Każda inwestycja niesie ze sobą obowiązek zarządzania kosztami. Należy zapewnić ich optymalizację jednocześnie dopilnować odpowiedniego poziomu realizacji, tak by spełnił najwyższe standardy i oczekiwania.

Jak zoptymalizować koszty inwestycji budowlanej?

Najlepiej skorzystać z naszych usług, gdyż świadome zarządzanie kosztami w projekcie budowlanym to jeden z kluczowych elementów, które decydują o powodzeniu całej inwestycji. Już na etapie planowania i organizacji projektu warto skorzystać z pomocy, tak by uniknąć niepotrzebnych kosztów. Wiele oszczędności można uzyskać w fazie projektowania, a potem podczas realizacji inwestycji.

Ważne jest:

 • poprawne przygotowanie i rzeczowa weryfikacja kosztorysu inwestorskiego,
 • sprawdzenie ofert wykonawców i dostawców, aby wybrać najkorzystniejszą niekoniecznie najtańszą,
 • bieżące kontrolowanie, monitorowanie i optymalizacja kosztów w całym procesie realizacji inwestycji (w tym kontrola harmonogramów płatności),
 • końcowe rozliczanie inwestycji.

W zarządzaniu kosztami inwestycji prowadzimy:

 • nadzór bankowy - miesięczne raporty kosztowe (dla Inwestora i Banku),
 • opracowanie studium wykonalności,
 • opracowanie kosztorysu inwestycji,
 • optymalizacje kosztów,
 • bieżąca kontrola wydatków,
 • sporządzanie raportów finansowych,
 • końcowe rozliczenie inwestycji.

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.