Bankowy inspektor nadzoru

Nasza oferta

Bankowy inspektor nadzoru

Kiedy źródłem finansowania inwestycji są kredyty bankowe Inwestorzy albo Banki, które obsługują te kredyty zwracają się do nas o pomoc w kontrolowaniu przebiegu procesu inwestycyjnego. Okresowo (np. miesięcznie) weryfikujemy prowadzone prace pod względem technicznym i formalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem oraz budżetem inwestycji.

W ramach usługi Bankowego Inspektora Nadzoru sporządzamy raporty:

  • wstępne, w których weryfikujemy dokumentacje projektową, umowy na roboty budowlane, oceniamy uzyskane pozwolenia oraz budżet;
  • okresowe, w tym miesięczne, w których sprawdzamy inwestycje w okresie realizacji, tak by właściwie przebiegało wypłacanie transz kredytowych;
  • końcowe, w których opiniujemy rzeczywisty stan inwestycji, rozliczenia;
Bankowy Inspektor Nadzoru pomaga ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne raportowanie stanu rzeczywistego postępów inwestycji.

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.