KOMPLET Inwest

Usługi

Wykonujemy prace studialne, przygotowujemy wnioski o dofinansowanie. Pełnimy zastępstwo inwestycyjne. Wdrożyliśmy systemy zarządzania usprawniające prace i komunikacje między stronami procesu inwestycyjnego.

Nadzór inwestorski
icon
1

Nadzór inwestorski

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji…

Zobacz więcej
Inżynier kontraktu
icon
2

Inżynier kontraktu

Inżynier Kontraktu to zespół specjalistów. Zakres zadań Inżyniera Kontraktu wyklucza bowiem praktycznie…

Zobacz więcej
Inżynier projektu
icon
3

Inżynier projektu

Przygotowujemy analizy technologiczne, monitorujemy rynek nowych technologii w budownictwie oraz wiele innych.

Zobacz więcej
Inwestor zastępczy
icon
4

Inwestor zastępczy

Zakres naszych obowiązków jako inwestora zastępczego jest w głównej mierze zależny od…

Zobacz więcej
Audyty i ekspertyzy techniczne
icon
5

Audyty i ekspertyzy techniczne

Wykonujemy audyty techniczne, budowlane, energetyczne oraz ekspertyzy techniczne budynków, obiektów budowlanych i…

Zobacz więcej
Rozwiązywanie sporów
icon
6

Rozwiązywanie sporów

Specjalizujemy się w rozjemstwie sporów między stronami procesu inwestycyjnego. Nasza kadra należy…

Zobacz więcej
Zarządzanie kosztami inwestycji
icon
7

Zarządzanie kosztami inwestycji

Każda inwestycja niesie ze sobą obowiązek zarządzania kosztami. Należy zapewnić ich optymalizację…

Zobacz więcej
Bankowy inspektor nadzoru
icon
8

Bankowy inspektor nadzoru

Kiedy źródłem finansowania inwestycji są kredyty bankowe Inwestorzy albo Banki, które obsługują…

Zobacz więcej
Prace studialne i projektowe
icon
9

Prace studialne i projektowe

Wykonujemy prace studialne i projektowe oraz pełen zakres usług konsultingowych w zakresie…

Zobacz więcej
Przygotowanie wniosków
icon
10

Przygotowanie wniosków

Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie dla wszystkich funduszy wraz z opracowaniami towarzyszącymi takimi…

Zobacz więcej