Inżynier projektu

Nasza oferta

Inżynier projektu

Inżynier projektu to osoba odpowiedzialna za cały projekt.

Co zapewniamy?

W okresie poprzedzającym realizację budowy zapoznajemy się z:

 • przygotowujemy analizy technologiczne, monitorujemy rynek nowych technologii w budownictwie,
 • prowadzimy nadzór nad procesem projektowym oraz bierzemy udział w koordynacji prac na budowie,
 • współpracujemy z koordynatorami branżowymi oraz podwykonawcami,
 • prowadzimy weryfikacje projektów pod względem zgodności z założeniami i ustalonymi standardami,
 • dopilnowujemy terminów i prowadzimy odbiory jakościowe,
 • weryfikujemy umowy wykonawcze pod względem zakontraktowanych materiałów i rozwiązań,
 • prowadzimy nadzór nad dokumentacją wykonawczą i powykonawczą,
 • przygotowujemy założenia koncepcyjne
 • opracowujemy harmonogram prac i przydzielanie zadań
 • sporządzamy dokumentacje
 • nadzorujemy przebieg wykonywanych działań
 • planujemy budżet i tworzymy kosztorys
 • oceniamy efekty prac i wprowadzamy potrzebne poprawki
 • przygotowujemy oferty dla potencjalnych klientów
 • prowadzimy spotkania z kontrahentami
 • negocjujemy warunki umów