Rozbudowa i przebudowa budynku KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Rozbudowa i przebudowa budynku KW PSP w Gorzowie Wlkp.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę budynków administracyjnych oraz rozbiórkę i rozbudowę istniejącego obiektu w miejscu planowanej rozbiórki wraz z niezbędną infrastrukturą w Gorzowie Wielkopolskim.

Inwestycja w ramach Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na budowie dodatkowej powierzchni biurowej niezbędnej do wykonywania pracy jednostki oraz podwyższenie standardów pracy.