Opera na Zamku Szczecin

Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie

Inwestycja realizowana na obiekcie Zamku Książąt Pomorskich i obejmowała przebudowę Opery na Zamku wraz z wykonaniem akustyki i technologii Teatru Muzycznego.

Budynek podlegający przebudowie objęty został ochroną Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach zaplanowanych prac.

W ramach realizacji inwestycji wykonany został remont i przebudowa pomieszczeń użytkowanych przez Operę na Zamku w Szczecinie. Rezultatem projektu jest nowoczesna, wielofunkcyjna sala teatralna wraz z odpowiednim zapleczem technicznym, kuluarami, foyer i częścią gastronomiczną dostępną dla pracowników i publiczności. Przebudowana i przystosowana akustycznie i funkcjonalnie została też sala baletowa oraz sala kameralna.

Zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i poprawiono funkcje komunikacji wewnętrznej widzów, poprawiono warunki bezpieczeństwa pożarowego, warunki pracy personelu artystycznego i technicznego, zracjonalizowano gospodarkę wodną i energetyczną,  wyposażono obiekt w nowoczesne systemy klimatyzacji i wentylacji wymuszonej, całkowicie zmieniono aranżację wnętrz, powiększono ilości miejsc dla publiczności na widowni, w tym miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Szczegóły projektu

Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków. Projekt dofinansowany przez UE.

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.