Oczyszczalnia Dębno

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody

Warunki kontraktowe FIDIC (żółta książka)

Przedsięwzięcie realizowane było w trybie “zaprojektuj i wykonaj”. Inwestycja była kolejnym etapem projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.