Przebudowa budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki

Przebudowa budynku dla potrzeb Muzeum Ceramiki

Przebudowa, rewaloryzacja i adaptacja budynku pałacyku Pücklera przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki.