Miejsce stacjonowania wojsk Świętoszów

"Miejsce stacjonowania wojsk w m. Świętoszów" w kompleksie wojskowym