Oczyszczalnia Leszno

Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie Leszczyńskim

Współfinansowany z Funduszu Spójności.

Warunki kontraktowe FIDIC (żółta książka).