RZGO Słajsin

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie

Warunki kontraktowe FIDIC (żółta i czerwona książka). Projekt dofinansowany z UE

Inwestycja polegała na stworzeniu kompleksowego systemu obejmującego zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie całego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 27 gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin R-XXI

Szczegóły projektu