RZGO Słajsin

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie

Warunki kontraktowe FIDIC (żółta i czerwona książka). Projekt dofinansowany z UE

Inwestycja polegała na stworzeniu kompleksowego systemu obejmującego zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie całego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 27 gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin R-XXI

Szczegóły projektu

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.