Budowa gazociągu Goleniów

Budowa gazociągu Baltic Pipe

"Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego Etap II - gazociąg Ciecierzyce - Lwówek"

Przedmiotowa inwestycja stanowiła część Programu Baltic Pipe, który był strategicznym projektem infrastrukturalnym mającym na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim.

Inwestycja polegała na budowie nowego gazociągu relacji Goleniów-Lwówek, zlokalizowanego wzdłuż istniejącego gazociągu Szczecin-Lwówek; Etap II - gazociąg Ciecierzyce – Lwówek. 

W ramach zadania wykonano:

  1. Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą podziemną i naziemną o długości ok. 69,525 km na odcinku SŚ Ciecierzyce w m. Ciecierzyce – WPG Lwówek w m. Lwówek
  2. Budowę Układu Śluz Ciecierzyce,
  3. Budowę Liniowego zespołu zaporowo – upustowego ZZU Przytoczna,
  4. Przebudowę Węzła Lwówek

Wykonawcą Etapu II – 69 km gazociągu – była spółka JT S.A.

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.