What We Offer

Key Features For your Insurance Business

Sit amet consectetur adipiscing elites varius montes, massa
blandit orci. Sed egestas tellus est aliquet egetristique nisullam pharetra sed tempor sed eivera consectetur augue

Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie dla wszystkich funduszy wraz z opracowaniami towarzyszącymi takimi jak studium wykonalności,…

Wykonujemy prace studialne i projektowe oraz pełen zakres usług konsultingowych w zakresie rozwiązań techniczno-ekonomicznych związanych…

Kiedy źródłem finansowania inwestycji są kredyty bankowe Inwestorzy albo Banki, które obsługują te kredyty zwracają…

Każda inwestycja niesie ze sobą obowiązek zarządzania kosztami. Należy zapewnić ich optymalizację jednocześnie dopilnować odpowiedniego…

Specjalizujemy się w rozjemstwie sporów między stronami procesu inwestycyjnego. Nasza kadra należy do SIDiR.

Wykonujemy audyty techniczne, budowlane, energetyczne oraz ekspertyzy techniczne budynków, obiektów budowlanych i budowli.