Budowa gazociągu Witnica - Gorzów Wielkopolski

Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą

Dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych: współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Nadzorowana inwestycja realizowana była w dwóch etapach:

Etap II – gazociąg wysokiego ciśnienia na trasie Kłodawa – Mościczki,

Etap III – gazociąg średniego ciśnienia zlokalizowany na terenie Kostrzyna nad Odrą, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) Etap II:  realizacja od marca 2022r. – planowane zakończenie listopad 2023r.

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 (długość ok. 12,5km) / DN250 (długość ok. 30,5km) wraz z obiektami technologicznymi:

  1. Śluza nadawcza Kłodawa wraz z ZZU
  2. Śluza odbiorcza, śluza nadawcza i ZZUP Chróścik
  3. ZZUP Bogdaniec
  4. ZZU Nowiny Wielkie
  5. ZZUP Witnica
  6. Śluza odbiorcza i ZZUP Mościczki

b) Etap III: realizacja od grudzień 2021r. – do listopada 2022r.

Zadanie o nazwie: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn250 wraz z zespołem zaworowo – upustowym w Kostrzynie nad Odrą” obejmowało budowę gazociągu średniego ciśnienia DN 250 z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 o łącznej długości ok 4,9 km wraz z zespołem zaworowo – upustowym. Gazociąg zlokalizowany w Kostrzynie nad Odrą.

Szczegóły projektu

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.