Sąd Rejonowy Wrocław

Budowa budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia

Budowa budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5

Budowa budynku Sądu Rejonowego, nadbudowa i przebudowa budynku magazynowego dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Budowa muru oddzielającego teren Aresztu od terenu Sądu.

Obiekty objęte robotami znajdowały się na granicy miasta średniowiecznego i nowożytnego zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków oraz na terenie dawnych fortyfikacji pruskich.