Budowa sali sportowo-widowiskowej w Rzepinie.

04.2004 - 04.2005

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, przygotowanie i obsługa procedury przetargowej oraz przygotowanie SIWZ i ST.

Szczegóły inwestycji

Wartość wykonanych prac: 4,59 mln zł

Czas realizacji: 04.2004 - 04.2005

Miejsce wykonania: Rzepin

Opis wykonanych usług

Sala z trybunami na ok.400 miejsc + zaplecze składające się z 6 szatni z umywalniami, natryskaimi, WC , siłownie, sale ćwiczeń korekcyjnych. W skład kompleksu wchodzą 2 wieże – duże i małe. Czytelnia, sauna, pomieszczenia dla rehabilitanta. Instalacje: wod.-kan, mechaniczna, elektryczna, odgromowa, deszczowa, p.poż.; technologia mieszana żelbet.-murowana z elementami konstr. stal., Budynek – sala sportowo-widowiskowa – kubatura 11 500,00 m3; Budynek – część socjalna – 7 200,00 m3