Banner

REALIZACJE

 

Lp.

Opis wykonanych usług

Wartość netto wykonanych usług

Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową)

Miejsce wykonania

1.

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, przygotowanie i obsługa procedury przetargowej oraz przygotowanie SIWZ i ST.

Budowa Gimnazjum z salą sportową w Przybiernowie.

Zespół budynków dydaktycznych, parterowych, niepodpiwniczonych, poddasze użytkowe, hala sportowa. Pz szkoły – 1 807,6 m2, Pu – 2 232,80 m2, Kubatura – 7 518,50 m3, Ilość kondygnacji – 2, Pz sali – 1 574 m2, Pu – 1 687,7 m2, Kubatura – 11 111,5 m3, Ilość kondygnacji –1

wartość robót:

8,12 mln zł

02.2001

12.2005

Przybiernów

2.

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, przygotowanie i obsługa procedury przetargowej oraz przygotowanie SIWZ i ST.

Budowa sali sportowo-widowiskowej w Rzepinie.

Sala z trybunami na ok.400 miejsc + zaplecze składające się z 6 szatni z umywalniami, natryskaimi, WC , siłownie, sale ćwiczeń korekcyjnych. W skład kompleksu wchodzą 2 wieże – duże i małe. Czytelnia, sauna, pomieszczenia dla rehabilitanta. Instalacje: wod.-kan, mechaniczna, elektryczna, odgromowa, deszczowa, p.poż.; technologia mieszana żelbet.-murowana z elementami konstr. stal., Budynek – sala sportowo-widowiskowa – kubatura 11 500,00 m3; Budynek – część socjalna – 7 200,00 m3

wartość robót:

4,59 mln zł

04.2004

04.2005

Rzepin

3.

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, przygotowanie i obsługa procedury przetargowej oraz przygotowanie SIWZ i ST.

Budowa Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Bogdańcu

Budowa 2 obiektów – SP + gimnazjum (w kształcie litery „C”).Technologia tradycyjna – murowana, ławy i stropy żelbetowe, dachy na więźbie drewnianej pokryte dachówką. W każdym obiekcie znajduje się własna kotłownia ogrzewająca budynek. Budynek Szkoły Podstawowej (250 uczniów)Pz – 1 087,20 m2, Pu – 1 858,01 m2, Kubatura– 5 554,50 m3, ilość kondygnacji – 2 Budynek Gimnazjum –(300 uczniów)Pz – 1 247,30 m2, Pu
– 2 073,50 m2, Kubatura – 7 382,50 m3

Program ZPORR

wartość robót:

9,51 mln zł

10.2004

08.2006

Bogdaniec

4.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności

 

Budowa sali sportowej w Przelewicach

Sala z łącznikiem, pomieszczenia socjalne -parterowy budynek, pow. sali – 700 m2, trybuny rozkładane – 180 osób Kubatura sali sportowej – 10 860 m3; Część socjalna oraz rehabilitacyjno - edukacyjna – kubatura - 5 460,00 m3, Pu = 1938 m2

Program ZPORR

wartość robót:

7,39 mln zł


03.2001

08.2005

 

Przelewice

5.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego

Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Myśliborzu
+ sala gimnastyczna.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, całkowita przebudowa kuchni i zaplecza, wykonanie nowych powłok malarskich, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana instalacji wod.-kan, temomodernizacja dachui ścian, przebudowa elewacji frontowej.

wartość robót:

3,45 mln zł

08.2002

08.2003

Myślibórz

6.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego

Budowa Zakładu Obróbki Drewna w Chrośnicy

Obiekty budowlane, płyta fundamentowa, kontenerowa, suszarnia, kotłownia, budynek socjalny, budynek autoklawów, dwa zbiorniki ścieków, sieć wodociągowa, cieplna, energetyczna

wartość robót:

1,84 mln zł

04.2004

09.2004

Chrośnica

7.

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, przygotowanie i obsługa procedury przetargowej oraz przygotowanie SIWZ i ST.

udowa hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum w Krzyżu Wlkp.

Obiekt – 2 częściowy wyższa hala sportowa oraz przylegające pomieszczenia zaplecza dochodzące do sali gimnastycznej, Pz- 1 969,10 m2,Pu – 1 629,80 m2, Kubatura – 20 400 m3,Pu zaplecza – 596 m2

wartość robót:

2,96 mln zł

05.2004

02.2005

Krzyż Wlkp.

8.

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, przygotowanie i obsługa procedury przetargowej oraz przygotowanie SIWZ i ST.

Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego w Sulęcinie – obiekt zabytkowy – pod opieką konserwatorską

Zwiększenie liczby klas lekcyjnych , nowa sala wykładowa na 80 osób. Modernizacja 15 pomieszczeń , nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na 2 nowoczesne gabinety informatyczne z pracownią multimedialną, gabinet fizyczny i chemiczny z pełnym zapleczem oraz 4 gabinety do nauki języków obcych. Kubatura (bez sali sportowej) - 10 113 m3 (dobudowana 2 422,4 m3)Pu dobudowana – 788 m2; Pu liceum – 2 021,90 m2; Pz z salą sportową
– 2 423 m2ym zapleczem oraz 4 gabinety do nauki języków obcych.

Program ZPORR

wartość robót:

2,50 mln zł

12.2004

08.2005

Sulęcin

9.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
 
Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publicznych
w Bielicach.
Program ZPORR

wartość robót:

0,63 mln zł

07.2005

11.2005

Bielice

10.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjnego przy Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich w Górzycy

INTERREG IIIA

realizacja w toku

wartość robót:

6,12 mln zł

12.2005

04.2007

Górzyca

11.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z wnioskiem o dofinansowanie, studium wykonalności, raportem oceny oddziaływania na środowisko

Budowa kompleksu sportowego (boisk) przy Zespole Szkół w Słońsku

boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, boisko do piłki siatkowej o nawierzchni tartanowej, boisko do piłki koszykowej o nawierzchni tartanowej, biżnia 100 m o nawierzchni tartanowej, rozbieżnie do skoku w dal i wzwyż, trybuna na 435 miejsc

INTERREG IIIA

wartość robót:

1,30 mln zł

03.2006

09.2006

Słońsk

12.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta w Drezdenku obiekt zabytkowy – pod opieką konserwatorską

wymiana podłóg, sufitów, wymiana instalacji c.o., odtworzenie starej stolarki drzwiowej, boazerii, wykonanie nowych tynków nawiązujących do okresu przedwojennego, odtworzenie schodów drewnianych i klatki schodowej, odtworzenie zabytkowego wystroju Sali sesyjnej i Sali ślubów.

wartość robót:

2,40 mln zł

02.2005

07.2005

Drezdenko

13.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przygotowanie projektu budowlanego

Budowa dróg: ul. Rogozińskiego, ul. Jodłowa, ul. Klonowa,
ul. Tartaczna, ul. Narciarska

drogi powiatowe; nawierzchnia bitumiczna

Droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków (4,1 km) nawierzchnia bitumiczna

wartość robót:

2.50 mln zł

07.1999

10.2003

Chojna

14.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przygotowanie studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, raport oddziaływania na środowisko
 
Budowa ulicy Ariańskiej i Lipowej w Lubniewicach
chodniki i zjazdy z kostki betonowej, nawierzchnia dróg - bitumiczna

ERDF Program ZPORR

wartość robót:

2,00 mln zł

10.2004

06.2005

Lubniewice

15.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Budowa wodociągu z ujęciem wody i stacją uzdatniania w m. Zdroisko gm. Kłodawa

wykonanie stacji uzdatniania wody o wyd. 302,40 m3/d, ujęcia wody 62 m3/h, budynku technologicznego stacji wodociągowej, zbiornika żelbetowego na ścieki, trzykomorowego odstojnika wód popłucznych z kręgów betonowych, zbiornika wyrównawczego, sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej z przyłączami, zagospodarowanie terenu

Program SAPARD

wartość robót:

1,11 mln zł

05.2003

08.2003

Zdroisko

16.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przygotowanie SIWZ zgodnie z PZP, przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy.

Dostosowanie sieci wodociągowej Rzepina do standardu Unii Europejskiej.

budowa ujęcia wody Qdop = 60,8 m3/h, filtr o śr. 406 mm i dł 15,00 mb, budowa SUW o wydajności 38,0 m3/h – ciąg technologiczny to strumienice, agregator, zespół filtrów ciśnieniowych ze złożem piaskowym i katalitycznym, zbiorniki wyrównawcze.; budowa sieci wodociągowej PVC DN 160 – 560 mb, budowa sieci kanalizacyjnej PVC DN 160 mb

INTERREG III A

wartość robót:

1,15 mln zł

10.10.2005

30.05.2006

Rzepin

17.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC, przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane oraz dostawy wyposażenia i urządzeń.

Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa PBG S.A. z zastosowaniem innowacyjnych technologii .

Hala produkcyjna wraz z budynkiem socjalno -biurowym, dostawa nowych urządzeń, dostawa sprzętu informatycznego. Pu – 3 266 m2, kubatura – 20 165 m3, place drogi z kostki betonowej – 2 367 m2

SPO-WKP – warunki kontraktowe FIDIC

wartość całości zadania:

47,83 mln zł,

w tym

wartość robót:

10,00 mln zł

11.2005

12.2006

Przeźmierowo

18.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Długoszynie

drogi dojazdowe, drogi wewnętrzne; budowa niecki składowiska odpadów – pow. 2.5 Ha, dostawa sprzętu do segregacji, transportu i utylizacji odpadów

PHARE CBC – warunki kontraktowe FIDIC

wartość robót:

2,40 mln EUR


31.12.2000

20.04.2003


Długoszyn

19.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

System kanalizacji sanitarnej w gminie Kołbaskowo

sieć grawitacyjna, tłoczna – II etapy; 44 446 mb, budowa przepompownie ścieków – 35 szt., odtworzenie i budowa dróg

PHARE CBC – warunki kontraktowe FIDIC

wartość robót:

15,20 mln zł

18.01.2001

31.12.2003

gm. Kołbaskowo

20.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Ochrona Rezerwatu „SŁOŃSK” poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi w gminie Krzeszyce

sieć kanalizacyjna, grawitacyjna, tłoczna oraz sieć wodociągowa – łączna długość ok. 31 km, budowa oczyszczalni ścieków o wydajności 600 m3/dobę, roboty drogowe w tym odtworzenie i budowa dróg PHARE CBC – warunki kontraktowe FIDIC

wartość robót:

12,70 mln zł


22.09.2003

31.10.2004


gm. Krzeszyce

21.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino-Północ

Sieć grawitacyjna, podciśnieniowa, tłoczna -ok. 44 km, rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 7 500 m3/dobę, budynek obsługi technicznej BOT (kubatura 7 600 m3), roboty drogowe, w tym odtworzenie i budowa dróg

PHARE CBC – warunki kontraktowe FIDIC

wartość robót:

5,98 mln EUR

08.06.2002

21.01.2005

gm. Gryfino

22.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Lubuska Sieć Aktywności Gospodarczej – Miasta Przyjazne Inwestorom

kanalizacja sanitarna, grawitacyjna, tłoczna – 15,72 km, sieć wodociągowa – 8,47 km, sieci o średnicy rur: 1200, 900, 600, 500, 400, 315, 250, 200, 160, 110, 90, 63, 32, 25; przepompownie ścieków – 7 szt., budowa dróg i chodników o łącznej powierzchni ok. 21 157 m2, w tym drogi o parametrach dróg KR3

PHARE ESC– warunki kontraktowe FIDIC

wartość robót:

20,40 mln zł


04.07.2002

26.05.2005

Tereny gmin:

Międzyrzecz

Kostrzyn;

Witnica;

Zielona Góra;

Gubin

23.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Lubuska Sieć Aktywności Gospodarczej– Miasta Przyjazne Inwestorom
– II ETAP

budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej deszczowej, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne tłoczne sanitarne i deszczowe, przepompownie wód deszczowych, kolektory kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci o średnicy rur: 1000, 800, 600, 500, 400, 315, 250, 200, 180, 160, 125, 110, 90, 50, 32, 25; przepompownie ścieków - 2 szt., modernizacja drogi o pow. 11 312 m2 wraz z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi (Międzyrzecz), nawierzchnie dróg o pow. 46 101m2 wraz z chodnikami (Gubin, Witnica, Kostrzyn), budowa dróg wraz z chodnikami o pow. 62 486 m2 (Zielona Góra), budowa chodników o pow. 1 602 m2, drogi o parametrach dróg KR3

PHARE ESC– warunki kontraktowe FIDIC

wartość robót:

6,50 mln EUR


23.11.2004

21.10.2005

Tereny gmin:

Międzyrzecz

Kostrzyn;

Witnica;

Zielona Góra;

Gubin

24.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.(do II etapu)

Budowa w gminie Kolonowskie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla projektu: „Rozwój ekonomiczny gminy Kolonowskie” - II etapy

budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 600 m3/dobę z możliwością rozbudowy do 900 m3/dob wraz z infrastrukturą (wodociąg 0,4 km, budowa dróg o długości 0.4 km budowa stacji transformatorowej), wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPiA i roboty teletechniczne, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 24,50 km (w tym 3 przejścia pod rzekami i 2 przejścia pod torami PKP), budowa przyłączy - 9,50 km., 11 przepompowni ścieków, odtworzenie dróg.

PHARE CBC – warunki kontraktowe FIDIC

wartość robót:

3,60 mln EUR


14.07.2004

24.10.2005

gm. Kolonowskie

25.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności.

Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w gminie Choszczno

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików o łącznej dł. 55,56 km oraz 26 przepompowni ścieków, odtworzenie dróg

PHARE CBC – warunki kontraktowe FIDIC

wartość robót:

8,00 mln zł

11.07.2003

31.05.2005

gm. Choszczno

26.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowe: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska

budowa kanalizacji grawitacyjnej – 32,67 km, roboty drogowe, roboty elektryczne

PHARE ESC – warunki kontraktowe FIDIC

wartość robót:

3,80 mln EUR

 

23.03.2004

28.04.2006

gm. Karpacz

27.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej: SIWZ, Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC

Modernizacja dróg powiatowych łączących Ośno Lubuskie z przejściem drogowym w Kostrzynie n/O

modernizacja drogi o dł. 16 847 km – nawierzchnia bitumiczna, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa ciągów pieszych z kostki brukowej i ścieżki rowerowej

PHARE CBC – warunki kontraktowe FIDIC

wartość robót:

2,73 mln EUR

29.04.2004

30.11.2005

gm. Ośno Lub.

gm. Kostrzyn

28.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności

Budowa systemu kanalizacji oraz oczyszczalnia ścieków w Przybiernowie.

budowa systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej – 27 km oraz oczyszczalni ścieków o przepustowości 600m3/d, budowa i odtworzenie dróg

PHARE CBC – warunki kontraktowe FIDIC, NFOŚiGW


wartość robót:

11,12 mln zł

 


28.07.2005

28.01.2007

 

gm. Przybiernów