Banner

Przedmiotem naszej działalności jest:

Wykonanie prac studialnych i projektowych oraz pełen zakres usług konsultingowych w zakresie rozwiązań techniczno - ekonomicznych związanych z budownictwem.

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie (dla wszystkich funduszy w tym ZPORR, INTERREG,
fundusze strukturalne itp.) wraz z opracowaniami towarzyszącymi takimi jak studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, audyty, operaty, itp.

Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego, w tym przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich z uwzględnieniem procedur Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów FIDIC oraz Prawa Zamówień Publicznych:

 

Aktualności:

Gospodarka odpadami

Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Długoszynie PHARE CBC – warunki kontraktowe FIDIC INWESTOR: Celowy Związek Gmin CZG –12 Długoszyn

Obiekty sportowe

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z łapaczami piłek, odwodnieniem oświetleniem oraz usunięciem kolizji sieci wodociągowej i energetycznej na stadionie Miejskim w Międzyrzeczu INWESTOR: Gmina Międzyrzecz

Inwestycje drogowe

Modernizacja dróg powiatowych łączących Ośno Lubuskie z przejściem drogowym w Kostrzynie n/O PHARE CBC – warunki kontraktowe FIDIC INWESTOR: Gmina Słubice

Zalegalizowanie samowoli budowlanej.

Legalizując samowolę budowlaną, inwestor musi wykazać, że jego budynek nie narusza przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz techniczno-budowlanych.

Od 6 sierpnia trzeba wypełnić więcej obowiązków związanych z legalizacją samowoli budowlanych. Na dostarczenie wszystkich potrzebnych do legalizacji dokumentów jest maksymalnie 30 dni.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
więcej...
 
Inwestorzy szybciej otrzymają decyzje środowiskowe

Od dziś będzie można przenieść decyzję środowiskową z jednego inwestora na innego. Ułatwi to prowadzenie prac, bowiem często kto inny zajmuje się przygotowaniem procesu budowlanego, a kto inny faktycznie realizuje inwestycję.

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej popularnie ustawą OOŚ.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
więcej...